7 klaidos, dėl kurių mokymai neveikia ir kaip to išvengti

mokymu efektyvumas

Visi esame susidūrę su mokymais, kurie neveikia. Įvairių tyrimų duomenimis mokymų arba mokymų funkcijos efektyvumas tesiekia 25-33 % (CEB tyrimas, Forbes publikacija). Tai reiškia, kad maždaug du trečdaliai mokymams skiriamų pinigų ir laiko nesukuria ilgalaikio rezultato. Kokios yra tokio neefektyvumo priežastys, kokios dažniausiai daromos klaidos, dėl kurių mokymai neveikia ir kaip to išvengti arba kaip jas ištaisyti?

Dažniausiai daromos klaidos, dėl kurių mokymai neveikia

Sąrašas gali būti labai ilgas, bet manau šios klaidos, dėl kurių mokymai neveikia, pasitaiko dažniausiai:

 1. Nėra ryšio su verslo tikslais, įmonės strategija;
 2. Vidutinio lygio vadovai nepastiprina išmoktų žinių ar įgūdžių taikymo;
 3. Nėra atskaitomybės už išmokimą;
 4. Mokymai apskritai yra netinkama priemonė spręsti problemą, nes problema yra tarkim neefektyvūs procesai ar disciplinos stoka;
 5. Mokymų efektyvumas nėra matuojamas;
 6. Mokymosi kultūra įmonėje: „visažinystės“ kultūra arba mokymai, kaip pramoga darbuotojams;
 7. Prastas mokymų programų įgyvendinimas.

Klaidas, dėl kurių mokymai neveikia, įvardinti nėra sunku. Svarbiau yra kalbėti apie tai, ką daryti, kad tų klaidų būtų išvengta ir kokios mokymų programos yra efektyvios. Į šiuos klausimus ir gilinasi instrukciniai dizaineriai. Daugiau apie mokymų efektyvumą ir instrukcinį dizainą skaitykite šiame mano tinklaraščio įraše.

Efektyvi mokymų programa yra susieta su kasdieniu darbu ir su įmonės tikslais ar strategija

Labai sunku kažko pasiekti, jei nežinai, ką turi pasiekti. Efektyvi mokymų programa yra susieta su darbuotojams keliamais lūkesčiais bei įmonės strategija arba verslo tikslais. Kitaip tariant, turi būti verslo priežastis, kodėl verslas investuoja į šią mokymų programą. Taip pat turi būti aišku, ką darbuotojai turės daryti pasibaigus mokymams kitaip, naujai ir t.t. . Jei mokymai neduoda laukiamų rezultatų, pradėkite nuo šių klausimų:

 • ar/kaip mokymai padeda pasiekti verslo tikslų/įmonės strategijos?
 • ar darbuotojai žino, kokie yra verslo tikslai?
 • ar darbuotojai žino, kaip šie mokymai padės jiems pasiekti verslo tikslus?
 • ar darbuotojai žino, kodėl jie dalyvauja šiuose mokymuose ir kas iš jų yra tikimasi po to?

Į verslo tikslus orientuota mokymų programa savaime bus daug pranašesnė, nes užtikrins daug didesnį visos organizacijos įsitraukimą.

Iš kitos pusės, jei darote mokymus, bet negalite susieti jų su verslo tikslais, gal verta pasvarstyti ar tikrai verta juos daryti, nes tikimybė, kad šie mokymai atneš naudos yra tikrai labai nedidelė. Greičiausiai atneš daugiau nuostolių ar net žalos.

klaidos dėl kurių mokymai neveikia
 Hasan AlmasiUnsplash

PATARIMAS: neskubėkite organizuoti mokymų. Iš pradžių pasiruoškite planą, kuriame numatykite mokymų tikslus, uždavinius, mokymų struktūrą, įgyvendinimo ir komunikacijos planą. Aiškiai komunikuokite vadovams ir darbuotojams, kaip šie mokymai susiję su įmonės tikslais.

Efektyvios mokymų programos rezultatas yra pamatuojamas ir matuojamas

Yra toks posakis „jei negali pamatuoti, negali valdyti“ (“If you can’t measure it, you can’t manage it“ ). Ši frazė turi visokių variacijų, bet pagrindinė jos mintis – valdyti galima tik tai, ką sąmoningai fiksuoji. Taigi mokymų rezultatą fiksuoti tikrai verta ir reikia.

Įprasta mokymų efektyvumą matuoti remiantis D. Kirkpatrick 4 lygių modeliu. Pagrindinė šio modelio mintis – mokymų rezultatas gali būti pamatuotas keturiais lygiais: kiekvienus mokymus galima įvertinti pagal tai, kiek patrauklūs mokymai pasirodė dalyviams (pirmas lygis), kiek žinių ir įgūdžių jie įgavo (antras lygis), kokį elgesio pokyti pavyko pasiekti (trečias lygis) ir kaip mokymai įtakojo įmonės veiklos rezultatus.

Kirkpatrick mokymų efektyvumo vertinimo modelis padės išvengti klaidų, dėl kurių mokymai neveikia
D. Kirkpatrick mokymų efektyvumo vertinimo modelis

Dažniausiai įmonės mokymų efektyvumą matuoja pirmuose dviejuose lygiuose, bet reikšmingų rezultatų galima pasiekti tik su mokymų programomis, kurios pasiekia 3 ir 4 lygmenį.

Pasidalinsiu vienu pavyzdžiu. Prieš kurį laiką aš su savo komanda kūriau pardavimų įgūdžių mokymų programą. Po pirmo mokymų programos ciklo, gavus teigiamą įvertinimą, bet taip pat ir keletą komentarų, dėl jos efektyvumo, nusprendėme darant antrą kartą programą šiek tiek pakeisti ir nusimatyti, kaip pamatuosime programos efektyvumą. Taigi nusimatėme, kad vertinsime mokymuose dalyvavusių pardavėjų pardavimo rodiklio pasiektumą ir lyginsime su mokymuose nedalyvavusiais. Mokymų programos rezultatas: programoje dalyvavusių pardavėjų pardavimų rodiklis buvo 20 % geresnis lyginant su programoje nedalyvavusiais pardavėjais. Valdybai užteko šio vieno skaičiaus, kad programai vėl būtų skirtas biudžetas ir mokymų programa būtų tęsiama.  

PATARIMAS: Pradėkite nuo galo („begin with the end in mind“). Planuodami mokymų programą, nusimatykite, kaip įvertinsite mokymų tikslų pasiektumą. Gal pasitelksite veiklos rodiklius, ar naudosite finansinius rezultatus. Neapsiribokite vien tik dalyvių vertinimu ar žinių patikrinimais. Tikrai efektyvūs mokymai yra orientuoti išgauti elgesio pokytį ar padaryti teigiamą įtaką įmonės veiklos rodikliams.

Efektyvi mokymų programa sprendžia žinių ar įgūdžių spragas (knowlege or skills gap)

Jei už kiekvieną kartą, kai vadovui susidūrus su personalo problemom pirmas ir žinoma pats geriausias problemos sprendimo būdas buvo mokymai, aš gaučiau pinigėlį… nebūčiau milijonierė, bet tai nutikdavo tikrai per dažnai. Belieka tik pakartoti klasika tapusią frazę: mokymai atliepia tik tas situacijas, kai darbuotojai kažko nežino ar nemoka. Tada juos reikia pamokinti. Visose kitose situacijose, tokiose kaip motyvacijos stoka, disciplinos trūkumas, prasti procesai ar prasta įmonės kultūra, vien tik mokymai nebus geras sprendimas. Nebus, nes problema glūdi žinių ar įgūdžių spragose. Tiesą pasakius, žinių spragas kartais galima užpildyti net ir be mokymų, o pavyzdžiui pasitelkiant pagalbines priemones (job aid). Tai dažnai pasitaikančios klaidos, dėl kurių mokymai neveikia.

PATARIMAS: Norint išvengti šios klaidos, neskubėkite naudoti mokymų verslo problemai spręsti. Suformuluokite problemą, ją išanalizuokite pasinaudoję “5 why“ metodika, „Fishbone analysis“, atlikite mokymų poreikių analizę. Taip išsigryninsite dėl ko atsiranda problema ir kaip geriausia ją spręsti.

Efektyvi mokymų programa yra visų reikalas (ne tik mokymų ar personalo funkcijos)

Lengva pasakyti, nelengva padaryti. Bet.. jei jūsų mokymų programa atitinka prieš tai išvardintus kriterijus ir yra susieta su įmonės verslo tikslais, darbuotojų kasdieniu darbu, yra tinkamai iškomunikuota ir turi rezultatyvumo matą, greičiausiai apie jūsų mokymų programą jau girdėjo nemaža dalis įmonės ir vienu ar kitu būdu mato sąsajas.

klaidos dėl kurių mokymai neveikia
Joanjo PavonUnsplash

Norint, kad mokymų programa būtų efektyvi, siūlau pasikonsultuoti su kitomis funkcijomis: komunikacija, pardavimais ar kokybės užtikrinimo funkcijomis. Geras pavyzdys – finansų komanda, gali patarti dėl mokymų biudžeto ar veiklos rodiklių, kuriuos galima naudoti matuojant mokymų efektyvumą. Taip pat labai svarbu įtraukti tos grandies vadovus, kuriems atsiskaito dalyviai. Didelėse organizacijose tai gali būti vidurinės grandies vadovai. Mažesnėse greičiausiai bus aukščiausio lygio vadovai. Jie turi matyti savo indelį šiuose mokymuose, turi žinoti apie programą, turi žinoti, kas iš jų komandos juose dalyvauja ir kokio pokyčio yra tikimasi.

PATARIMAS: prieš pradedant programą, užsitikrinkite valdybos palaikymą, informuokite laišku ar susitikimu dalyvių vadovus apie programos tikslus, ko tikitės iš vadovų arba ko vadovai gali tikėtis ir reikalauti iš mokymuose sudalyvavusių komandos narių.  Ieškokite bendradarbiavimo/pasitarimo galimybių su kitomis funkcijomis ar komandomis.

Ir pabaigais dar kelios klaidos dėl kurių mokymai neveikia…

Net ir geriausiai suplanuotą mokymų programą galima sugadinti prastu jos įgyvendinimu, tad pasiruoškite gerą įgyvendinimo planą: nusimatykite reikalavimus tiekėjams, techninius mokymų programos įgyvendinimo aspektus, pilotines sesijas, paskirkite koordinatorių.

Organizacijos kultūra ir darbuotojų nusiteikimas mokytis taip pat nemažai lemia ar mokymai bus sėkmingi.

Mokymai bus sėkmingi tada, kada darbuotojai patys matys tame naudą, bus suinteresuoti juose dalyvauti ir bus motyvuoti išmoktas žinias ar įgūdžius taikyti savo kasdieniame darbe.

„Mokymų kultūros“ kūrimas įmonėse yra vienas iš didžiausių iššūkių mokymų žmonėms (Linkedin 2020), tad jūs nesate vieni šioje kelionėje. Ir kitą kartą, kai vadovas prašys suorganizuoti jo komandai mokymus tiesiog, kad prablaškytų nuotaiką, pasiūlykite vadovui to nevadinti mokymais. Pavadinkite tai komandine veikla (team building‘ais), pramogmokymais, edukanimacija,  moklinksminimu arba eduksmybe (bandau išversti į lietuvių kalbą „edutaining“). Čia taip pajuokavimui, žinoma, bet gal šiek tiek ir rimtai 😊.

Tai tiek, visiems linkėjimai!

Šaltiniai:

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_5W.htm

https://asq.org/quality-resources/fishbone

https://www.kirkpatrickpartners.com/Our-Philosophy/The-Kirkpatrick-Model

https://www.forbes.com/sites/groupthink/2015/08/30/why-your-employee-training-is-a-waste-of-time-and-money-and-what-to-do-about-it/?sh=2b30882a28cf

Click to access LinkedIn-Learning-2020-Workplace-Learning-Report.pdf

Click to access what-ceos-want-from-ld-whitepaper.pdf

2 komentarai apie “7 klaidos, dėl kurių mokymai neveikia ir kaip to išvengti

Leave a Reply