Darbuotojų mokymų specialistas: vaidmenys ir kylantys iššūkiai

Nemažai personalo valdymo specialistų keletą metų padirbėję šioje srityje ieško galimybių siaurinti savo veiklos ratą ir pasuka specializacijos keliu. Vieni renkasi personalo partnerio kelią, kiti – funkcinį kelią atrankų ar atlygio valdymo srityse. Mokymų kelias taip pat sulaukia nemažai susidomėjimo, nes tai yra gilus ir prasmingas darbas, kuriantis didelę vertę organizacijose. Mokymų specialisto atsakomybės ir keliami uždaviniai skiriasi, priklausomai nuo organizacijos dydžio, veiklos pobūdžio, mokymų funkcijos brandos. Šiame straipsnyje apžvelgiame, kokį vaidmenį organizacijoje užima darbuotojų mokymų specialistas ir su kokiais iššūkiais tipiškai susiduria mokymų srities profesionalai.

Platesnis paveikslas: HR ir L&D panašumai ir skirtumai

Prieš aptariant pozicijoms keliamus reikalavimus, norisi trumpai apžvelgti personalo valdymo ir mokymų funkcijos panašumus ir skirtumus. Neretai mokymų funkcija yra personalo valdymo dalis, tačiau esama ir tokių organizacijų, kur mokymų funkcija turi savo atskirą struktūrą ir savo vietą organizacijos lygio sprendimų priėmime. Organizacijose, kurios savo strateginį pranašumą kuria per darbuotojų kompetencijų auginimą, mokymai yra atskira, su personalo valdymu persidengianti, bet taip pat ir už jo ribų užeinanti funkcija.

Įprastai personalo valdymo komanda yra atsakinga už žmonių pritraukimą, išlaikymą ir ugdymą, jei šios funkcijos nėra išdalintos į atskiras komandas. Personalo valdymo funkcija rūpinasi organizacinės kultūros kūrimu ir valdymu, kuria ir kuruoja personalo politikas bei procesus, strateginiame lygmenyje rūpinasi verslo tikslų įgyvendinimu iš personalo resursų ir pajėgumo pusės. Į šias atsakomybes nemaža dalimi gali įeiti ir mokymų poreikių planavimas ir valdymas, bet, norit tai daryti apgalvotai ir efektyviai, dažnai tam reikia atskirai dedikuoto žmogaus / žmonių komandos ir taip atsiranda poreikis atskirai mokymų struktūrai.

Organizacijose, kur mokymų funkcija yra išskirta iš personalo valdymo bendrai, jos vaidmuo yra užtikrinti veiklos efektyvumą per organizacijos pajėgumų didinimą. Tai reiškia, kad mokymų funkcija tampa atsakinga už strateginį mokymų poreikių identifikavimą, planavimą ir patenkinimą pačiu ūkiškiausiu būdu organizacijai. Norint mokymąsi pakelti iki strateginės svarbos, mokymosi funkcija rūpinasi organizacijos mokymosi kultūra, kuria ir kuruoja mokymų politiką bei procesus, atliepia verslo tikslus per darbuotojų ugdymo ir kompetencijų valdymo prizmę.

Tokiose organizacijose, kur mokymų funkcija veikia paraleliai personalo valdymui, abi šios funkcijos turi tik joms būdingas atsakomybes, tačiau yra keletas procesų, kur šios funkcijos persidengia. Šios funkcijos yra naujokų įvedimas, veiklos vertinimas, pakaitumo planavimas, darbuotojų patirčių valdymas bei nuomonės tyrimai ir pokyčių valdymas.

Mokymų funkcija gali stipriai prisidėti prie darbuotojų išlaikymo, tačiau tai neturėtų būti pagrindinė mokymų funkcijos misija organizacijoje. Pagrindinė misija yra gerinti veiklos efektyvumą. Pagerinus veiklos rezultatus, išlaikyti darbuotojus organizacijoje tampa kur kas paprasčiau.

Aiškus atsakomybių pasiskirstymas tokiame modelyje yra svarbus. Taip pat nemažiau svarbu yra užtikrinti abiejų funkcijų galimybes veikti strateginiame lygmenyje, kad būtų išvengiama tuščių organizacijos resursų eikvojimo ir „darymo dėl darymo“ veikimo būdo.

Darbo skelbimų apžvalga

Nemažai informacijos apie šiai dienai organizacijose vyraujančias mokymų specialistų atsakomybes galima sužinoti, peržiūrėjus galiojančius darbo skelbimus. Šešiuose skelbimuose, charakteringiausiai atspindinčiuose mokymų funkcijos realybę organizacijose, nurodomas toks pozicijos pavadinimas ir už tai siūlomas atlygis:

 • organizacijos vystymo specialistas – 1120-1420 EUR;
 • mokymų grupės vadovas – 2600-2900 EUR;
 • learning and development expert – 2150-3250 EUR;             
 • learning and development delivery specialist – 1200 EUR-2100 EUR;
 • ugdymo partneris – 3000-4500 EUR;
 • mokymų skyriaus Vyriausiasis specialistas: pareiginės algos koeficientas: 8.0 (prieš mokesčius). Maždaug 1350 EUR;
 • praktikantas – apmokėjimo duomenų nėra.

Skelbimuose dažniausiai minimos atsakomybės

 • Mokymų poreikio rinkimas, mokymų planų rengimas, vadovų konsultacijos personalo ugdymo klausimais.
 • Mokymų administravimas,  duomenų rinkimas, su mokymais susijusių ataskaitų rengimas.
 • Mokymų programų arba turinio kūrimas.
 • LMS administravimas ir vystymas.
 • Biudžeto valdymas arba pirkimų organizavimas/priežiūra.

Skelbimuose rečiau pasitaikančios atsakomybės

 • Darbuotojų įsitraukimo tyrimo koordinavimas.
 • Veiklos valdymo sistemos administravimas.
 • Personalo procesų skaitmenizavimas.
 • Mokymų kultūros kūrimas ir puoselėjimas.
 • Komandos valdymo darbai ir atsakomybės.

Šį kartą tokių skelbimų neužtikau, bet tikrai esame matę skelbimų, kuriuose mokymų žmogui taip pat yra priskiriamos vidinio lektoriaus atsakomybės.

Dažniausios rolės organizacijose, kurias atlieka darbuotojų mokymų specialistas

Dažniausiai darbuotojų mokymų specialistas atlieka ne vieną svarbų vaidmenį organizacijos viduje. Kiekvieną iš jų aptarsime kiek plačiau.

Darbuotojų mokymų specialistas

Darbuotojų mokymų specialistas – mokymų administratorius / koordinatorius        

Dažniausiai šioje srityje dirbantys žmonės yra atsakingi už mokymų organizavimą bei su mokymais susijusių duomenų administravimą, ataskaitų rengimą. Jei organizacija turi IT įrankį, skirtą mokymų turiniui ar administravimui – šio įrankio priežiūra ir vystymas taip pat yra šio žmogaus atsakomybė. Kadangi mokymų koordinavimui reikia žinoti rinkoje esančių mokymų sprendimų pasiūlą, šis žmogus jau turi šiokį tokį patikrintų tiekėjų ratą. Taip pat, priklausomai nuo įgaliojimų, gali vykdyti nedidelės vertės pirkimus. Mokymų koordinatorius tipiškai atsako į vadovų ir darbuotojų užklausas apie mokymus.

Toks žmogus atneša daug vertės organizacijai, nes atlieka didelį administracinį darbą (o mokymų srityje jo yra tikrai daug). Iššūkis – laiko ir pajėgumų stoka didesnę vertę nešantiems, taktiniams ar strateginiams projektams.

Darbuotojų mokymų specialistas –vidinis lektorius

Dažnai stambios ar specifinę veiklą vykdančios organizacijos turi vidines akademijas arba darbuotojų ruošimo centrus ir atitinkamai ieško darbuotojų, kurie galėtų būti lektoriais. Kartais stambios organizacijos ieško mokymų koordinatorių, kurie savo laiką skiria bendrųjų kompetencijų mokymų vedimui organizacijos viduje. Neretai vidinis lektorius taip pat atlieka instrukcinio dizaino darbus, nes mokymų medžiagą turi pasiruošti pats (apie šį vaidmenį kalbėsime vėliau).

Tokio sprendimo privalumas organizacijai – galimai mažesni kaštai, samdant išorinius konsultantus, bei organizavimo lankstumas. Vidinio lektoriaus darbas gali būti įdomus tiems, kam bendravimas su žmonėmis augina sparnus. Kita vertus, vidinio lektoriaus darbas gana monotoniškas. Dažnai kyla klausimų apie įmonės ar organizacijos skiriamus papildomus resursus kokybiškos mokymų medžiagos paruošimui.

Darbuotojų mokymų specialistas – instrukcinis dizaineris

Instrukcinių dizainerių paklausa organizacijose didėja, nes vis daugiau organizacijų nori siūlyti darbuotojams savo mokymų patirtis. Tipiškai instrukcinis dizaineris bus atsakingas už mokomosios medžiagos rengimą, remiantis gerosiomis ir mokslu patvirtintomis suaugusiųjų mokymosi praktikomis. Tipiškai instrukciniai dizaineriai, ruošiant mokymų medžiagą, dirba su vadovais ir turinio ekspertais. Kalbant apie e. mokymus, instrukcinis dizaineris yra atsakingas už tokių mokymų parengimą, subrangovų koordinavimą ir medžiagos įkėlimą į e. mokymų sistemą.

Toks darbas reikalauja gerų verslo procesų analizės įgūdžių, žinių ir patirties, dirbant su suaugusiųjų mokymusi, teksto redagavimo ir grafikos dizaino įgūdžių bei šiokio tokio IT žinių bagažo. Instrukcinis dizaineris gali specializuotis skaitmeninių arba gyvų mokymų kūrime. Jų darbe yra svarbu tai, kiek organizacija yra pasiruošusi investuoti į IT įrankius bei turinio kūrimą ir testavimą.

Darbuotojų mokymų specialistas – asmeninio / komandos efektyvumo treneris

Lietuvoje tokių pozicijų retai kada tenka pamatyti. Nepaisant to, šis vaidmuo taip pat yra priskiriamas mokymų ekosistemai. Dirbantys šį darbą žmonės jį atliks kartu su paskirtais darbuotojais ar komandomis ir padės jiems siekti asmeninio ar komandinio efektyvumo. Tam bus pasitelkiami asmeniniai tikslai ir ugdymo planai, veiklos analizė, individualizuotas grįžtamasis ryšys.

Tokios sprendimo nauda – taškinis veiklos gerinimo metodas, padedantis pasiekti rezultatų pavieniais atvejais. Kita vertus, asmeninio/ komandos efektyvumo trenerio atsakomybės yra įprastas vadovo vaidmuo. Toks sprendimas nesprendžia sisteminių spragų.

Darbuotojų mokymų specialistas – ugdymo partneris / organizacijos vystymo partneris

Ugdymo partneris tipiškai yra atsakingas už mokymų poreikio rinkimą, mokymų planų rengimą bei darbą su vadovais, atliepiant jų komandos mokymosi poreikius. Ugdymo partneris gali kuruoti vieną ar kelis organizacijos lygio projektus, skirtus mokymosi kultūros kūrimui. Organizacijos vystymo partneris taip pat bus atsakingas už kitas organizacijos vystymo iniciatyvas, kurios leistų didinti veiklos efektyvumą bei strateginių tikslų įgyvendinimą. Tai gali būti veiklos valdymo proceso koordinavimas arba darbuotojų įsitraukimo matavimo iniciatyvos. Ugdymo / organizacijos vystymo partneriui būtini konsultavimo, ugdomojo vadovavimo (angl. coaching), pokyčio valdymo įgūdžiai. Taip pat gili ekspertizė ir patirtis personalo valdymo srityje.

Tai gali būti labai prasmingas ir vertingas darbas organizacijoje. Tam, kad ugdymo / organizacijos vystymo partneris kurtų vertę organizacijoje, jam yra svarbu bendradarbiavimas personalo komandoje ir verslo partnerystės įgūdžiai.

Darbuotojų mokymų specialistas – mokymų komandos vadovas

Mokymų komandos ar skyriaus vadovas įprastai turi visas vadovo atsakomybes, tokias kaip komandos veiklos koordinavimas bei biudžeto sudarymas ir kontrolė. Šis specialistas yra atsakingas už ugdymo politikos formavimą bei jos įgyvendinimo priežiūrą. Dažniausiai mokymų vadovas yra gerai susipažinęs su verslo tikslais ir strategija bei geba suformuluoti mokymų funkcijos prioritetus taip, kad būtų atliepti verslo poreikiai ir tikslai. Mokymų komandos vadovas yra strateginė rolė organizacijoje.

Pabaigos žodis

Darbuotojų mokymų specialistas, priklausomai nuo organizacijos dydžio, veiklos pobūdžio, mokymų funkcijos brandos, gali užimti įvairius vaidmenis. Kad ir kur kokias atsakomybes darbuotojų mokymų specialistas atliktų organizacijoje, darbas mokymų srityje yra labai praturtinanti ir auginanti patirtis, o mokymų funkcija gali reikšmingai prisidėti prie organizacijos pajėgumų vystymo ir konkurencinio pranašumo didinimo. Geriausių rezultatų padeda pasiekti aiškus išsigryninimas, kaip mokymų komanda prisideda prie bendrų įmonės tikslų, bendradarbiauja su personalo valdymo kolegomis ir praturtina organizaciją savo kuriama unikalia nauda.

Jeigu norite šią temą paanalizuoti išsamiau, rekomenduojame pasiskaityti šį tekstą.

Tekstas parašytas, nesinaudojant chatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais.  

Leave a Reply