Sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus? Pasitikrinkite, ar nedarote šių klaidų

Ką daryti, jei sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus

Daugumai žmonių galimybė mokytis darbe yra privalumas. Visgi neretai nutinka taip, kad puikus personalo kolegų organizuojamas seminaras nesulaukia dėmesio, darbuotojai iš pradžių planavę ateiti į įmonėje organizuojamus mokymus, paskutinę minutę pakeičia planus ir į mokymus neateina. Neretai įmonės sukurti e. mokymai yra atliekami vangiai, tarsi jų atlikimas būtų vien personalo specialistų atsakomybė. Susiklosto įdomi situacija: įmonė investuoja į darbuotojų mokymus, tačiau patys darbuotojai tuo nesidomi. Taigi, kodėl sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus ir ką šiose situacijose reikėtų daryti?

Su darbo aplinka susijusios problemos: laiko stoka

Laiko stoka yra viena dažniausių priežasčių, kodėl sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus. Ir galimai jūsų kolegoms iš tiesų dabar stinga laiko, nes kaip tik šiuo metu vyksta intensyvus projektas ar susikaupė daugybė darbų. Gal kolegos iš tiesų dirba padidintu krūviu ir vos spėja susitvarkyti su savo kasdieniais darbais. Mokymai esant tokiai darbo aplinkai tikrai nesulauks dėmesio, bus sunku prisikviesti darbutojojus į mokymus ir tai gali sukelti net neigiamų jausmų (plačiau apie tai skaitykite HBR straipsnyje).

Ką daryti, jei sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus, dėl laiko stokos?

Skatinkite vadovus ir darbuotojus kurti mokymosi planus/numatyti prioritetus, užsitikrinkite, kad kuriamos mokymų programos sietųsi su jais. Jei siūlysite mokymus atsižvelgdami į tai, kas svarbu vadovui ir darbuotojams, dėmesio sulauksite daugiau.

Planuokite iš anksto. Informuokite darbuotojus iš anksto apie mokymus, kad ir darbuotojai galėtų planuotis savo darbus. Jei kalba eina apie e. mokymų atlikimo terminą, komunikuokite apie jį aiškiai, konkrečiai ir iš anksto. Išsiųskite kolegoms kalendoriaus pakvietimus į mokymus, rezervuokite jų laiką kalendoriuje e. mokymams.

Ilgesnės trukmės ar sudėtingesnius mokymus patarčiau organizuoti visam skyriui ar komandai kartu ir kombinuoti su komandos stiprinimo renginiais. Idealu, jei kolektyvas turi nusimatęs laiką metuose (ir jis visada yra panašiu laiku), kada visi kartu atsitrauks nuo darbų ir skirs kelias dienas kompetencijos kėlimui. Taip pat gelbsti įmonės mokymų kalendorius ar reguliarus, saviugdai skirtas laikas.

Rūpinkitės mokymų prieinamumu. Kartais susiklosto tokia situacija, kad darbuotojai gal ir norėtų sudalyvauti mokymuose, bet jiems netinka vieta ar laikas. Mokymus organizuokite lanksčiai, suteikite galimybę pasirinkti kelias datas, organizuokite nuotolinius mokymus. E. mokymai taip pat gerina mokymų prieinamumą.

Ką daryti, jei sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus dėl laiko stokos.

Su darbo aplinka susijusios problemos: šie mokymai – ne prioritetas

Motyvacijos trūkumas yra dar viena priežastis, kodėl sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus. Ši problema siejasi su laiko stoka. Laiko stygių galima išspręsti planuojant laiką. Prioriteto klausimą spręsti reikia pasitelkiant kitus būdus.

Mokymai nėra prioritetas tada, kai tai nėra tiesiogiai susiję su darbuotojo darbu, bet visgi yra būtini dėl rizikos valdymo ar kitų priežasčių. Mokymai krenta į prioritetų sąrašo apačią ir tada, kai darbuotojams trūksta motyvacijos juose dalyvauti ar juos atlikti. Čia svarbu paminėti, kad žmonės yra skirtingi ir vienus labiau veikia vidinė motyvacija (noras išmokti, sužinoti, gebėti taikyti) kitus išorinė (įvairūs paskatinimai: apdovanojimai, konkurencija, nesėkmės baimė, HR priminimai). Svarbu į tai atsižvelgti.

Ką daryti, jei sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus dėl svarbos nebuvimo?

Tinkamai komunikuokite: paaiškinkite mokymų svarbą ir kaip jie siejasi su jų atliekamu darbu. Parodykite pasekmes, jei mokymai nebus atlikti. Jei negalite įvardinti pasekmių, tai yra ženklas jums, kad kažką praleidote, planuodami mokymus.

Susiekite mokymus su kitais įmonėje vykstančiais procesais. Rizikos valdymo mokymus siekite su natūraliais karjeros etapais, tokiais kaip naujokų įvedimas į darbą ar kolegos apmokymai po paaukštinimo. Užsitikrinkite, kad mokymų atlikimo statistika taptų matoma ir būtų įtrauka į veiklos vertinimą.

Įtraukite vadovus. Komunikacijoje nepamirškite vadovų: mokymus planuokite su vadovais arba pristatykite jiems mokymus, aiškiai komunikuokite ir sutarkite, koks dalyvių aktyvumas yra tinkamas ar ne (galima įsivesti šviesoforo principą: koks lankomumas yra žemas (raudona), koks yra normalus (geltona) ir koks yra geras (žalia)). Aiškiai pasidalinkite atsakomybes ir sudarykite veiksmų planą esant atitinkamai dalyvių lankomumo situacijai.

Pagalvokite apie išorinius paskatinimus: visada gerai veikia vaišės, dalyvių pažymėjimai, viešos padėkos ir pagyrimai.

Ką daryti, jei sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus dėl svarbos nebuvimo

Su mokymu dizainu susijusios klaidos: mokymai yra nuobodūs, negražūs ir t.t.

Jei visos su darbo aplinka susijos problemos bus atlieptos, jūsų pastangos pritraukti žmones į mokymus jau duos vaisių. Visgi neretai sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus ir dėl mokymų dizaino klaidų.

Dažna klaida – bandymas mokymais išspręsti problemas, kurios yra nesusijusios su žinių ar įgūdžių stoka. Pavyzdžiui, darbuotojai nedaro tam tikrų veiksmų. Neįsigilinus į situaciją galima būtų situaciją spręsti mokymais, darant prielaidą, kad darbuotojai nežino. Visgi dažnai nutinka taip, kad darbuotojai nedaro ne dėl to, kad nežino, o dėl motyvacijos stokos, aplinkos veiksnių ir t.t.

Nemaža dalimi pačių mokymų dizainas lemia, ar mokymai bus patrauklūs darbuotojams ar ne. Mokymai patrauklūs tada, kada jie yra:

  • praktiški: suteikia ne tik teorinę medžiagą, bet ir galimybę pabandyti tas žinias taikyti;
  • įtraukiantys: ne tik kalbančios galvos efektas ar informacijos lavina, kuri užgriūna mokymuose dalyvaujančius žmones, jiems patiems paliekant nuspręsti, kas aktualu arba ne, bei ką su tuo daryti toliau;
  • atliepiantys jau turimas žinias ir patirtį: ar mokymai siejasi su jau turimų žinių kiekiu, įgudimo laipsniu;
  • tiesiogiai susiję su atliekamu darbu ir atsakomybėmis;
  • vizualiai estetiški, naudojamos įvairios medijos;
  • užtikrina gerą besimokančiojo patirtį: aktualu kalbant apie e. mokymus;
  • skatina žinių ir įgūdžių taikymą po mokymų pabaigos.
Ką daryti, jei sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus, nes mokymai neįdomūs

Ką daryti, jei sunku prisikviesti darbuotojus į mokymus, nes mokymai neįdomūs?

Kurkite mokymų programas atsižvelgdami į tai, ką žmonės jau moka ir kas yra iš tiesų jiems reikalinga darbe. Po mokymų žmogus turi aiškiai žinoti, ką jis/ji turi daryti ar pakeisti. Numatykite priemones ir būdus, kaip išmoktų žinių ar įgūdžių taikymas bus pastebimas ir skatinamas pasibaigus mokymams.

Kurkite mokymų programas su pasitikrinimo užduotimis, kuriose žmonės galėtų pabandyti taikyti teorines žinias praktikoje ir pamatytų savo pasirinkimų pasekmes.

Kurkite mokymų programas konkrečiai darbuotojų grupei, ne visiems darbuotojams. Jei yra poreikis apmokyti visus, mokymų turinį adaptuokite tikslinėms grupėms.

Mokymų programose naudokite įvairias medijas: mokomuosius vaizdo įrašus, dalomąją medžiagą, atmintines, testus ir t.t.

Daugiau apie mokymų dizainą rašiau šiame savo tinklaraščio įraše.

Šaltiniai:

https://hbr.org/2015/03/when-learning-at-work-becomes-overwhelming

Leave a Reply